دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک تولید سبد میوه

دستگاه تزریق تولید سبد میوه برقراری تماس معمولا سبدهای میوه بر اساس حجم میوه ای که میتواند در خود نگهدارند به صورت های یک یا چند ردیفه تولید می گردد. متداولترین سبد های میوه به صورت 6، 8 ، 10، 18، 20 کیلویی تولید شده و بنابراین برای هر کدام از جعبه میوه ها باید …

دستگاه تزریق پلاستیک تولید سبد میوه ادامه »